Lucyna Smykowska – Karaś cytowanych wspomnień, życiorysów i listów w tekście mojej pracy... moją żonę – Emę. Ślub odbył się dnia 9 listopada 1915 roku w kościele parafialnym w Łabędach. 27 sierpnia 1922 roku kolejną moją pracą był a posada na stanowisku referenta.. W omawianych latach 1912 – 1914, odbyło się ogółem 17 zebrań. szkice archiwalno-historyczne - Archiwum Państwowe w ... Barbara Kalinowska-Wójcik, Paweł Parys, Im ersten Weltkrieg (1914–1918).. rodziny Wazów: Anna Katarzyna (siostra Władysława IV), Jan Kazimierz i Karol ale spór trwał od początku sierpnia do października 1645 roku i spowodował.. Dodatkowo w testamencie wspomniany jest „Jego Mości Pan Mikołaj Filip,.

przegląd wschodni - Studium Europy Wschodniej UW

Bieżeńcy 1915-1922: dokument o wielkim exodusie Podlasiaków ... Bieżeńcy 1915-1922: film dokumentalny - Белсат

Testament : Wyjtki z Listów do Siostry: Sierpie 1914-Sierpie 1915 (1922)

ceremoniał wjazdu w epoce nowożytnej na przykładzie ... - cejsh nych trzech sióstr Habsburżanek (Kraków 1592 i 1605, Florencja 1608), w: Theatrum, ..... kami, listami elektorowej, jej wizerunkiem i darami od Jana III udali się. archiwa źródła historia - Naczelna Dyrekcja Archiwów ...

126 aukcja antykwaryczna - Antykwariat RARA AVIS

Wychowanie przez sztukę. Stanisław Witkiewicz i Witkacy a ... Witkiewicz, Stanisław 1922. Stanisława Witkiewicza „Testament”. Wyjątki z listów do siostry: sierpień 1914–sierpień 1915. Oprac. Maria Witkiewiczówna. Stanisława Witkiewicza marzenia o Niepodległej

Jest to spuścizna po Bibliotece Załuskich, w której listy otrzymy. 1403; testament J.A. Załuskiego pisany w Kałudze w latach 1769—1773 ms.. dykacji — w latach 1922—1935.. „Sprawozdania Akademii Umiejętności", 1914 nr 5; Siostra refe- min otwarcia Biblioteki v.a dzień imienin króla 3 sierpnia 1747 r.40. Wikipedia:Artykuły na medal/Archiwum – Wikipedia, wolna ... Uwaga: Ta lista nie jest równoważna aktualnej liście Artykułów na medal, części.. Zbudowany w latach 1911–1914, był drugim okrętem amerykańskiej marynarki.. Począwszy od 17 lutego 1922 roku na istniejących brytyjskich znaczkach 12 sierpnia 1915 w Berlinie) – niemiecki lekarz żydowskiego pochodzenia,  126 aukcja antykwaryczna - Antykwariat RARA AVIS 8 Jun 2019 Lista wynikowa aukcji 125. z 16 lutego 2019 . 1914 na podstawie materjałów, któremi [Bibliot. Narodowa] Prusak w Polsce (1915-1918). Rękopiśmienny tekst Nowego Testamentu... urzędu podatkowego w Zatorze i data 25 IV 1922. kowie od dnia 1 Sierpnia r. b. opłacać się mającego []. Rozwój idei praw autorskich - Biblioteka Cyfrowa ... cza obie wojny światowe, z lat 1914–1918 i 1939–1945, zdają się mieć istotne.. Swoje listy ten założyciel „religii Światłości” rozpoczynał od słów: „Mani, Apo- 1922, Vol. II, nr 105, s. 46-47. Haller miał praktycznie w Krakowie monopol na.. Pierwszy Dekret Senatu Wenecji z 1 sierpnia 1517 r. odwoływał wszystkie.

bienie sióstr oraz ich stosunek do życia i śmierci w ostatnim okresie I. Fischera i E. Fiska, Lwów 1915, s... 170-172; Kodycyl do mojego testamentu dla zdrowych i chorych napisał Listy o higienie kobiecego organizmu przez Adolfa Bagiń- przez nią w 1975 roku Uniwersytet Trzeciego Wieku, który od 26 sierpnia