Watashi no aji yasai tappuri : genki o tsukuru hachijūyon no reshipi.